Impressum

BerlinLine.com
Taunusstr. 8
12161 Berlin

www.berlinline.com
contact@berlinline.com

Verantwoordelijk
Koen Mathot

Aansprakelijk volgens de Duitse wet (Mediendienstestaatsvertrag)
Koen Mathot
Taunusstr. 8
12161 Berlin

Rechtsverwijzing
Inhoud en opbouw van de BerlinLine-Websides worden door het auteursrecht beschermd. Het reproduceren van inhouden of gegevens en in het bijzonder
het gebruik maken van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal is alleen met uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding toegestaan.

De internetsides van BerlinLine zijn uitsluitend ter informatie. De inhoud van onze websides hebben wij zeer zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Ze worden voortdurend vergroot/uitgebreid en geactualiseerd. Nochtans kunnen wij voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de gegevens niet aansprakelijk worden gesteld.

De websides van BerlinLine kunnen zonder dat wij daarvan in kennis zijn gesteld met andere sides via hyperlinks zijn verlinkt. BerlinLine is niet aansprakelijk voor de weergave, de inhoud of elke andere verbinding met BerlinLine op de websides van derden.

Alle merknamen, namen van bedrijven of logo’s zijn handelsmerken van het desbetreffende bedrijf, respectievelijk van de houder van de rechten.

Aansprakelijkheid voor links
Met het oordeel van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - „Aanspakelijkheid voor links” besloot de arrondissementsrechtbank van Hamburg dat men door het aanbrengen van een link voor de inhouden van de gelinkte side eventueel aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan - zo de uitspraak - alleen worden voorkomen, wanneer men zich nadrukkelijk van deze inhouden distancieërd.

Op deze homepage bevinden zich links naar andere internetsides. Voor al deze links geldt: „Wij willen met nadruk beklemtonen, dat wij geen invloed op de gestalte en de inhouden van de gelinkte side hebben. Daarom distanciëren wij ons nadrukkelijk van alle inhouden op de gelinkte side, die zich op onze homepage bevinden en maken hun inhoud niet tot ons eigendom.”

Deze verklaring is geldig voor alle op onze homepage aangebrachte links en voor alle inhouden van sides die naar links of banners leiden.