Impressum

BerlinLine.com
Taunusstr. 8
12161 Berlin

www.berlinline.com
contact@berlinline.com

Administration
Koen Mathot

Ansvarig enligt tysk lagstiftning
Koen Mathot
Taunusstr. 8
12161 Berlin

Juridisk information

Innehållet och layouten på BerlinLines hemsidor är skyddade av upphovsrätten. Kopiering av innehåll eller fakta, särskilt användandet av texten, delar av texten eller bildmaterialet är endast tillåtet med referenser till källan.

BerlinLines hemsidor är endast till för information. Innehållet på våra hemsidor har sammanställts och kontrollerats mycket noggrant. Det utökas och redigeras kontinuerligt utifrån den för oss senaste, tillgängliga informationen. Trots det kan vi inte påtta oss ansvaret för felaktigheter eller brist på tillräcklig eller aktuell information.

Det är tänkbart att BerlinLines hemsidor kan ha blivit länkade utan vår vetskap till andra hemsidor via hyperlänkar. BerlinLine tar inget ansvar för de åsikter, det innehåll eller någon annan länk till BerlinLine som finns på tredje parts hemsidor.

Alla märkesnamn, firmanamn eller logotyper är varumärken för respektive företag eller deras lagliga ägare.

Lagligt ansvar för länkar
Enligt domen av den 12 maj 1998 – 312 O 85/98 – ” Lagligt ansvar för länkar” har den federala domstolen i Hamburg beslutat att man genom att referera till en länk är delvis ansvarig för innehållet på den länkade sidan. Enligt domstolen kan detta bara undvikas genom att uttryckligen ta avstånd från all information given på den länkade sidan.

Denna hemsida är länkad till andra hemsidor.  Följande dementi gäller alla dessa länkar: ” vi vill understryka att vi inte har något inflytande på formgivningen eller innehållet på de länkade sidorna. Därigenom vill vi uttryckligen ta avstånd från innehållet på alla länkar på vår hemsida och frånsäga oss allt ansvar för deras innehåll.”
Denna deklaration gäller alla länkar på vår hemsida och innehållet på alla hemsidor till vilka länkar eller banners leder.